Turpmāk visa aktuālā informācija būs atrodama mājas lapā www.latvijasbuvnieki.lv, kas šobrīd ir izstrādes stadijā.

19/01/2016

Biedrība "Būvniecības attīstības stratēģiskā partnerība" mainījusi nosaukumu un turpmāk būs "Latvijas Būvuzņēmēju partnerība".

19/01/2016
Par organizācijas jauno vadītāju apstiprināta Baiba Fromane. Līdzšinējais vadītājs Valdis Birkavs turpinās darbu, ieņemot organizācijas goda prezidenta amatu.

Notikusi Latvijas būvniecības vadošo NVO tikšanās ar Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru

16/10/2015
Ceturtdiena, 15 oktobris 2015 20:22 Š. g. 13. oktobrī notika grupas Latvijas būvniecības Padomes locekļu - Elīnas Rožulapas, Mārtiņa Straumes, Valda Birkava un Normunda Grinberga tikšanās ar Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru Ringoldu Beineroviču. Tikšanās laikā tika pārrunāti aktuālākie ar būvniecību saistītie jautājumi, kuri identificējas pēc „Zolitūdes” avārijas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas darba nobeiguma, kā arī pēc gada būvniecības kompleksam strādājot jaunajā likumdošanas regulējumā. Tika pieņemti lēmumi par nevalstisko profesionālo organizāciju un Ekonomikas ministrijas kopīgu sadarbību aktuālāko jautājumu risināšanā: Identificēto aktualitāšu sarakstā tika iekļauti sekojoši jautājumi : - par „Būvniecības un mājokļa politikas departamenta” vadītāja statusu, izvērtējot iespēju paredzēt departamenta vadītāju nominēt arī kā valsts sekretāra vietnieku; - par EM sagatavotajiem būvuzņēmumu grupēšanas priekšlikumu kritērijiem; - par EM piedāvātās būvniecības Solidārās atbildības principu projektu; - par Publisko iepirkumu likuma nepieciešamajām izmaiņām nozarei - „Būvniecība”; - par elektroniskām identifikācijas kartēm būvniecībā; - par no būvuzņēmēju nodevas iegūto līdzekļu virzīšanu būvniecības likumdošanas bāzes pilnveidošanai; - par problēmām 2014. gada 07. oktobra MK noteikumu Nr. 610 – „ Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” realizācijā; - par Būvniecības Valsts kontroles biroja statusu; - par risināmajiem jautājumiem, kas ir identificēti Parlamentārās izmeklēšanas komisijas noslēguma ziņojumā. Sanāksmes noslēguma tika panākta vienošanās, ka šāda rakstura koordinācijas sanāksmes ir jāparedz regulāri ne retāk, ka reizi ceturksnī.

Būvnieki tiekas ar EM valsts sekretāru.

14/10/2015
Sarunā par būvniecības problēmām piedalījās BASP valdespriekšsēdētājs V.Birkavs , būvniecības padomes priekšsēdētāja E.Rožulapu, LBA prezidents N.Grīnbergs, LBS valdes priekšsēdētājs M.Straume un ministrijas darbinieki.

Vakar notika darba grupas sēde par būvkompāniju klasifikācijas kritērijiem.

09/10/2015
Darba grupa nolēma samazināt kopējo kritēriju skaitu. Nākošā sēde pēc nedēļas.

Šodien notika kārtējā BASP sēde

07/10/2015
Darba kartība: 1. Jaunais Publisko iepirkumu likums: prezentācija par darba grupas darba rezultātiem un galvenajām izmaiņām iepirkumu procedūrā 2. Būvkompāniju klasifikācijas projekts. Noteikumi par kritērijiem 3. Konkurences Padomes vadlīnījas uzņēmumu asociācijām un biedrībām 4. Būvniecības Valsts kontroles Biroja funkciju paplašināšana: priekšlikumi 5. Apakšuzņēmēju ķēdes: to ierobežošana un solidārā atbildība

BASP kārtējā sēde plānota 24.09.2015 plkst.14.00

11/09/2015

15-16.09 Valsts administrācijas skola rīko semināru par Jauno būvniecības regulējumu.

10/09/2015

Konkurences padome sagatavojusi vadlīnījas asociācijām par likuma 11 panta aizļeguma ievērošanu.

02/09/2015

EM apkopo būvkompāniju darbību ārzemēs.

20/08/2015
EM apkopo būvkompāniju darbību ārzemēs. Sevišķi viņus interesē tās valsis uz kurām notiek vizītes. Ekonomikas ministrijai ir nepilnīga informācija, un bieži arī tās nav, par Latvijas uzņēmumiem, kas darbojas, ir reģistrējuši savu darbību utt. kādā no valstīm. Tāpat nav zināms kādi jautājumi varētu interesēt Latvijas būvniecības nozares pārstāvjus par darbību kādā no valstīm, kas varbūt būtu jārisina valdību līmenī. Vajadzētu konspektīvi uzskaitīt konkrētus faktus par pēdējiem 3 gadiem.
Arhīvs